Pogoji poslovanja

Splošno

Ta pravila določajo pogoje uporabe spletne strani Lekarne San Simon, ki jo organizira zasebna lekarna Lekarna San Simon d.o.o., Morova ulica 26d, 6310 Izola.

Lekarna San Simon (v nadaljevanju “lekarna”) je imetnik dovoljenja za opravljanje lekarniške dejavnosti izdaje zdravil, ki jo spremlja strokovna podpora s svetovanjem. Lekarna zagotavlja kakovost in sledljivost zdravil.

“Spletna lekarna” je storitev, ki omogoča nakup zdravil, ki se izdajajo brez recepta, prehranskih dopolnil, prehrane, medicinskih pripomočkov, kozmetičnih in drugih lekarniškihizdelkov na daljavo, oziroma prek spletnega spletne strani www.lekarnasansimon.si

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike, ki uporabljajo spletno lekarno.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Obligacijskim zakonikom (OZ).

Splošni pogoji so objavljeni na vstopni strani spletne lekarne, do katere je možno dostopati preko spletnega naslova www.lekarnasansimon.si.

Lekarna si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani www.lekarnasansimon.si.

Lekarna se zavezuje, da bodo kupcu vselej dostopne naslednje informacije:

 • identiteta podjetja (ime in sedež lekarne),
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s pooblaščenim osebami
 • lekarne
 • bistvene značilnosti blaga,
 • pogoji, stroški in možni načini dostave blaga,
 • jasno in nedvoumno določene cene,
 • možni načini plačila,
 • časovna veljavnost ponudbe ter pogoji in roki za odstop od pogodbe, postopek pritožbe.
 • Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
 • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja spletno stran
 • Kupec je fizična ali pravna oseba, ki naroči blago prek spletne lekarne.

Naročilo

Prek spletne strani www.lekarnasansimon.si je mogoče naročiti izdelke le za območje Republike Slovenije.

Naročilo je mogoče oddati v slovenskem jeziku ali italijanskem jeziku. Naročilo postane veljavno s trenutkom, ko ga kupec odpošlje.

Naročeni izdelki se obračunajo po cenah, ki so objavljene na spletni strani www.lekarnasansimon.si v trenutku oddaje naročila. Vse cene vsebujejo DDV. Znesek poštnine in morebitne kupnine (če se uporabnik odloči za način plačila po povzetju) ni vštet v ceno izdelkov in se obračuna v košarici.

Pridržujemo si pravico do napak pri cenah na spletni strani www.lekarnasansimon.si, o čemer bomo kupca obvestili v 24 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

Če izdelka ni na zalogi, bomo o tem kupca obvestili v roku 1 delovnega dne po oddanem naročilu in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

V skladu s prvim odstavkom 60. člena Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini je za fizične osebe največja možna naročena količina zdravila, katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire, tri pakiranja z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot.

Pravne osebe lahko naročijo večje količine zdravil brez recepta, kot so opredeljene v prejšnjem odstavku.

Oddano naročilo predstavlja kupoprodajno pogodbo med lekarno in kupcem v trenutku potrditve naročila s strani lekarne.

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki varno shranjena na strežniku lekarne.

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani www.lekarnasansimon.si, o čemer bomo kupca obvestili v roku 24 ur in mu povrnili morebitne nastale stroške.

Postopek oddaje naročila

Za izvedbo naročila je potrebna internetna povezava. Vsi nakupi preko spletne lekarne se izvajajo kot hitri nakup. Uporabnik izbere izdelke, ki jih želi naročiti in za vsakega posebej klikne gumb Dodaj v košarico. Kratka predstavitev izdelka je ob vsakem izdelku posebej.

Pri pregledu košarice lahko uporabnik spreminja količino želenih izdelkov in si izbere način dostave. Uporabniku so pred nadaljevanjem naročila na voljo tudi naslednje informacije:

način in cenik dostave, način plačila ter rok dobave naročenih izdelkov. Na koncu uporabnik potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji uporabe spletne strani www.lekarnasansimon.si ter klikne gumb Nadaljuj z nakupom. V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji, nadaljevanje naročila ni možno.

Uporabnik nato preveri svoje kontaktne podatke, naslov za dostavo ter izpolni dodatna polja, če je uporabnik podjetje. Nato klikne gumb Nadaljuj z nakupom. Na tem mestu lahko uporabnik spreminja ali dodaja poljubno število naslovov za dostavo, vendar lahko izbere le enega za posamezno naročilo. V naslednjem koraku uporabnik izbere način plačila in klikne gumb Nadaljuj z nakupom.

Uporabnik lahko izbira med naslednjimi plačilnimi sredstvi: plačilo po povzetju, plačilo po predračunu, plačilo s plačilnimi karticami (Visa, Mastercard in Maestro (sistem Activa), plačilo prek sistema Abanet, plačilo z Moneto, plačilo s PayPal.

Pred nakupom izdelka je kupec obveščen o naslednjih podatkih:

 • da je prodajalec Lekarna San Simon d.o.o., Morova ulica 26, Izola;
 • podatkih o naročenih izdelkih;
 • ceni izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
 • morebitnem strošku kupnine, če je izbrano plačilo po povzetju;
 • morebitnem strošku dostave;
 • podrobnejši ureditvi plačila;
 • podatku, da zaradi svoje narave, nekateri izdelki, naročeni prek spletne strani

www.lekarnasansimon.si, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov;

 • kontaktni podatki, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.

Pred potrditvijo naročila s klikom na gumb Zaključi nakup ima uporabnik še enkrat možnost pregledati celotno naročilo in po potrebi naročilo spremeniti (zgolj odstranjevanje izdelkov iz košarice).

Takoj, ko lekarna prejme naročilo, pošlje kupcu potrdilo o naročilu v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, posredovan ob hitrem nakupu.

Ob prejemu naročenih izdelkov kupec prejme tudi podatke o naročilu v pisni obliki.

Oddaja naročila se opravi prek varne povezave https. Varna povezava je šifrirana izmenjava  informacij med spletno stranom www.lekarnasansimon.si in uporabnikovim spletnim brskalnikom. Ko uporabnik spletni lekarni pošlje informacije, se šifrirajo v njegovem

računalniku in dešifrirajo v spletni lekarni. Informacij med pošiljanjem ni mogoče prebrati ali nedovoljeno spreminjati.

Prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila omogočajo naslednja tehnološka

sredstva:

 • Pri naročilu se podatki še enkrat preverijo prek varne (https) povezave. V primeru, da
 • podatki niso pravilni oz. manjkajo, se uporabniku izpiše napaka in naročilo se ne izvede.
 • Vse napake se tudi beležijo.
 • Naročilo z vsemi podatki se do lekarne pošlje prek varne povezave (https).
 • Naročilo se zavrne v primeru, da poslani podatki ne ustrezajo v celoti.

Podatki o naročilu

Dostavljenim izdelkom lekarna priloži pisen dokument, ki obsega naslednje podatke:

 • podatek, da je prodajalec Lekarna San Simon, Morova ulica 26d, Izola;
 • podatek o kupcu: ime, priimek in naslov;
 • podatek o naročenih izdelkih;
 • cena izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
 • morebiten strošek kupnine, če je izbrano plačilo po povzetju;
 • morebiten strošek dostave;
 • naslov za dostavo (v primeru, da se le–ta razlikuje od naslova kupca/pacienta);
 • podrobnejša ureditev plačila;
 • podatek, da zaradi svoje narave, nekateri izdelki, naročeni prek spletne strani, niso
 • primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov;
 • naslov, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.

Cene in plačilo

Redne maloprodajne cene izdelkov v spletni lekarni so enake cenam na dan naročila v lekarni. Določene akcijske cene veljajo le v spletni lekarni in se lahko razlikujejo od akcijskih cen v lekarni. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine, slednja je navedena v košarici oz. rubriki Pregled košarice.

Naročene izdelke je mogoče plačati na naslednje načine: po povzetju, po predračunu, s plačilnimi karticami (Visa, Mastercard in Maestro (sistem Activa)), plačilo prek sistema Abanet, plačilo z Moneto ali PayPal.

Naročeni izdelki bodo odpravljeni po prejetem plačilu, razen v primeru plačila po povzetju.

Dostava

Naročeni izdelki bodo odposlani najkasneje v roku 2 delovnih dni od oddaje naročila. V primeru plačila po predračunu so izdelki poslani šele po plačilu predračuna. Predračun je potrebno plačati v roku 7 dni, drugače se naročilo stornira. Kupec prejme na elektronski naslov obvestilo, da je bil predračun plačan in da bodo naročeni izdelki poslani v najkrajšem možnem času. Če lekarna ne bo mogla izpolniti svoje obveznosti, ker blago ne bo na zalogi, bo o tem kupca obvestila na njegov elektronski naslov v roku 24 ur.

Naročeni izdelki bodo dostavljeni z navadno ali hitro dostavo, odvisno od izbire kupca.

Stroški dostave se obračunajo po Ceniku dostave, ki je dostopen v rubriki Dostava oz. Način in cenik dostave.

Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka in preprečevala poškodbo naročenih izdelkov.

Če lekarna pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovorna za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. Dostava se izvrši na naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu. Če

ob času dostave ni nikogar na naslovu, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga.

Odgovornost

Lekarna ni odgovorna za posledice zdravljenja, ki nastanejo zaradi uporabe zdravila, ki ni v skladu z navodili za uporabo za naročena zdravila in druge izdelke.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

V primeru kontraindikacij med naročenimi izdelki si osebje lekarne, ki skrbi za izdajo pridržuje pravico do spremembe naročila oziroma opozorila kupca o teh kontraindikacijah. S tem si lekarna v vsakem trenutku prizadeva delovati v dobro kupca.

Dodatne informacije o izdelkih lahko kupec pridobi s kontaktnim obrazcem na spletni strani lekarne ali preko drugih kontaktov, objavljenih na spletni strani.

Lekarna ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev www.lekarnasansimon.si (npr. izpad delovanja medmrežja).

Napake, vrnitev, zamenjava izdelkov

Potrošnik v tem poglavju je tisti kupec (fizična ali pravna oseba), ki pridobiva ali uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V ostalih poglavjih sta z izrazom »kupec« upoštevana kupec in potrošnik.

Zaradi svoje narave, izdelki, naročeni prek spletne strani www.lekarnasansimon.si, niso

primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov. To določilo se ne uporablja v primerih napake ali dostave napačnih izdelkov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), stranka kontaktira lekarno na enega od navedenih kontaktov (05-640-0031 ali info@lekarnasansimon.si) in lekarna bo uredila prevzem ter nadomestilo izdelkov z ustreznimi, na stroške lekarne. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti in nepoškodovani embalaži.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti lekarno v osmih dneh od datuma prejema

izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej lekarno v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Lekarna San Simon ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

Lekarna ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri ponudniku poštnih storitev, ki je pošiljko dostavil. Takšen paket je potrebno osebno predati ponudniku poštnih storitev, ki je pošiljko dostavil, v enakem stanju kot ob prevzemu, uslužbenec ponudnika poštnih storitev pa bo izpolnil Zapisnik o poškodovani pošiljki. Skupaj s ponudbnikom poštnih storitev bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in lekarni omogočiti, da stvar pregleda.

Potrošnik ali kupec, ki je lekarno pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od le- te v dveh letih od oddaje obvestila o napaki zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od lekarno zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Kontaktni podatki za reklamacije

Naslov:

Lekarna San Simon,
Morova ulica 26D,
6310 Izola

s pripisom »za spletno lekarno«
Elektronska pošta: info@lekarnasansimon.si
Telefon: 05-640-00-30

Zaščita pacientove izbire

Lekarna si prizadeva zagotavljati raznovrstnost in širok izbor zdravil in drugih izdelkov, ki jih je mogoče naročiti prek spletne strani www.lekarnasansimon.si, z namenom zagotoviti uporabniku izbiro med različnimi, konkurirajočimi si izdelki.

Zagotavljanje dodatnih informacij

Dodatne informacije o izdelkih, ki jih je mogoče kupiti v spletni lekarni www.lekarnasansimon.si, lahko uporabnik pridobi tudi prek spletnega obrazca v rubriki Vprašajte farmacevta, kjer vnese zadevo, elektronski naslov in svoje vprašanje. Odgovor farmacevta dobi uporabnik v nekaj dneh. Za izdajo v spletni lekarni www.lekarnasansimon.si skrbijo magistri farmacije in farmacevtski tehniki, ki si pridržujejo pravico do spremembe naročila v primeru kontraindikacij med naročenimi izdelki. Kupca se o tem predhodno obvesti.

Odgovorna oseba za upravljanje s spletno stranjo lekarne in izdajo zdravil prek medmrežja je vodja kakovosti.

Kupec lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave na elektronski naslov

info@lekarnasansimon.si.

Varstvo osebnih podatkov

Z uporabo spletne lekarne uporabnik dovoljuje, da lekarna kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse zgoraj posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Lekarna zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne strani www.lekarnasansimon.si in vse ostale podatke, zbrane v postopku spletnega nakupa, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni. Poleg podatkov, ki jih uporabnik vnese ob nakupu (fizična oseba: uporabniško ime ali e- naslov, ime, priimek, telefonsko številko – neobvezno, veljaven e-naslov, ulico, hišno številko, poštno številko, kraj; pravna oseba: naziv podjetja, davčno številko, matično številko, ulico, hišno številko, poštno številko in kraj ter izbira o elektronskem obveščanju), se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: datum in ura nakupa, kupljeni/naročeni izdelek/-i, naziv in količina teh izdelkov, cena izdelkov, znesek končne vrednosti nakupa (vključujoč vrednost naročila, dostave in morebiten strošek kupnine), popusti in druge ugodnosti pridobljene z nakupom, način dostave, način plačila. Uporabnik dovoljuje upravljavcu, da lahko ta 1 uro, dokler ne poteče spletna seja, ob vsakem dostopu uporabnika na spletni spletno stran upravljavca obdeluje podatke o njegovih obiskih oz. spletnih sejah. Upravljavec v zvezi s spletnimi sejami zbira naslednje vrste osebnih podatkov ID uporabnikove seje, šifra uporabnika, zadnji ogledani izdelki, izdelki v košarici, naziv izdelkov, število izdelkov, cena izdelkov, znesek popustov in ugodnosti pridobljenih z nakupom, znesek končne vrednosti nakupa, način dostave, način plačila, datum in ura nakupa

Podatki iz uporabnikovih spletnih sej se hranijo za namen statistične obdelave spletne strani, sestave košarice, ki je del spletnega nakupa, zagotavljanja aktivnosti seje oz. lažje uporabe spletne lekarne v primeru prekinitve seje ter za lažje nakupovanje na spletni strani in podporo elementa/rubrike Zadnje ogledano. Podatki iz sej se lahko posredujejo vzdrževalcu spletnega spletne strani, vzdrževalcu lekarniškega programa ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme. Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – nakupa prek spletne strani www.lekarnasansimon.si. Nameni obdelave osebnih podatkov potrebni za izvedbo spletnega nakupa: izvajanje transakcije, dostava spletnih naročil. Dodatni nameni obdelave za katere posamezniki na podlagi teh splošnih pogojev dajejo svoje privoljenje:

Za fizične osebe, ki so izpolnile registracijski obrazec:

 • obvestilo registraciji in potrditvi registracije,
 • obvestila v obliki e-pošte o opravljenih nakupih,
 • obvestila v obliki e-pošte o naročilu ali izdelkih (npr. če imajo ti krajši rok),
 • če je posameznik podal tudi neobvezen podatek telefonsko številko: obvestila o naročilu ali
 • izdelkih (npr. če imajo ti krajši rok),
 • statistične obdelave,
 • trženjske raziskave,
 • spremljanje nakupovalnih vsebin kupcev,
 • Za fizične osebe, ki so se prijavile na e-novice:
  – statistične obdelave spletne strani,
  – identificiranja uporabnikov spletnih strani.

Za namen sestave košarice, ki je del spletnega nakupa, zagotavljanja aktivnosti seje oz. lažje uporabe spletne lekarne v primeru prekinitve seje ter za lažje nakupovanje na spletni strani in podporo elementa, kot je Zadnje ogledano. Uporabnik z vpisom svojih podatkov tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1. Uporabnik dovoljuje lekarni, da ta na njegov naslov elektronske pošte pošlje obvestilo o izvedbi naročila ali o tem, da lekarna naročila ne bo mogla izvesti, ker izdelka ni na zalogi.

Podatki se lahko nahajajo tudi pri skrbniku podatkovnega skladišča in kock, vzdrževalcu spletnega spletne strani, vzdrževalcu lekarniškega programa ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni obdelovalci, obdelujejo podatke o posamezniku. Lekarna lahko hrani podatke uporabnika, ki opravlja hitri nakup še 10 let od posameznega nakupa. Če uporabnik, ki opravlja hiter nakup ne želi posredovati podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo spletnega nakupa, ne more izvesti spletnega nakupa.

Uporabnik s prijavo na e-novice soglaša, da www.lekarnasansimon.si pošilja oglasno gradivo v obliki e-novic ter dovoljuje elektronsko anketiranje. Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadar koli odjavi s klikom na gumb Odjava na koncu vsakega sporočila. Vsa določila o varstvu osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo spletne strani www.lekarnasansimon.si in ne veljajo za spletne strani, do katerih lahko uporabnik pride s spletne strani www.lekarnasansimon.si ali prek drugih spletnih strani na spletno stran www.lekarnasansimon.si. Tovrstne strani imajo svoja pravila o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se mora uporabnik seznaniti pred uporabo teh spletnih strani.

Uporaba piškotkov

Piškotek je majhen niz znakov, ki ga lahko spletni brskalnik trajno shrani na računalniku uporabnika. Vanj se shranjujejo podatki in izbire uporabnika. Spletno stran www.lekarnasansimon.si uporabi piškotke vsakič, ko ga uporabnik obišče. V zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na računalnik uporabnika, se shranijo edinstveni identifikatorji, čas vpisa in drugi nujni podatki, ki niso osebne narave Piškotek omogoča premikanje po spletni strani www.lekarnasansimon.si, ne da bi se uporabniku bilo treba ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Piškotki se na spletni strani uporabljajo zgolj za delovanje spletne strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko uporabnik dovoli ali prepreči prejemanje piškotkov. Posameznik se strinja, da lahko lekarna, kot upravljavec osebnih podatkov, obdeluje podatke o piškotkih za namene identificiranja uporabnikov spletnih strani in omogočanja strežniku, da uporabnikom zagotovispletne strani prilagojene potrebam uporabnikov in anonimnih statističnih ocen; za namen sestave košarice, ki je del spletnega nakupa, zagotavljanja aktivnosti seje oz. lažje uporabe spletne lekarne v primeru prekinitve seje ter za lažje nakupovanje na spletni strani in podporo elementa, kot je Zadnje ogledano. Podatki o piškotkih se lahko posredujejo tudipogodbenim obdelovalcem: vzdrževalcu spletnega spletne strani, vzdrževalcu lekarniškega programa ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme. Posredovanje podatkov o piškotkih je prostovoljno, če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, ne bo mogel uporabljati nekaterih možnosti, ki jih ponuja spletno stran www.lekarnasansimon.si.

Kršitve

Uporabnik spletne strani www.lekarnasansimon.si se obvezuje, da le-tega ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletne strani www.lekarnasansimon.si se ne sme uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletni strani ali lekarne. Prav tako se ne sme ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku spletne strani www.lekarnasansimon.si. Prepovedani so vsi poskusi pridobitve nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletne strani, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedana je pridobitev oz. poskus pridobitve kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletne strani.

Ostale določbe

Lekarna lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje uporabe spletne strani, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju. O spremembi splošnih pogojev uporabe spletne strani mora lekarna uporabnika na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje tudi objava na spletni strani www.lekarnasansimon.si. Šteje se, da uporabnik spletne lekarne soglaša s spremembo splošnih pogojev uporabe spletne strani, če še naprej uporablja spletno lekarno. Ko Lekarna uporabnika na primeren način obvesti o spremembi splošnih pogojev uporabe spletne strani, ga je dolžna tudi opozoriti, da nadaljnja uporaba spletne strani pomeni, da se strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe spletne strani. Lekarna bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščala tudi na vseh mestih, kjer so objavljeni ti splošni pogoji.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletne lekarne in iz teh splošnih pogojev, ki jih lekarna in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno pristojno sodišče v Kopru.

Kontakt

Naslov:

Lekarna San Simon d.o.o.,
Morova ulica 26d, Izola

s pripisom »za spletno lekarno www.lekarnasansimon.si«
Elektronska pošta: info@lekarnasansimon.si
Telefon: 05-640-0031

Ministrstvo pristojno za zdravje

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Verzija dokumenta »V03_11_2020«, v veljavi od 08. novembra 2021.

OBVESTILO
O PIŠKOTKIH
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke. Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo. Z nadaljevanjem obiska teh strani soglašate z njihovo uporabo.
OBVESTILO
O PIŠKOTKIH
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke. Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo. Z nadaljevanjem obiska teh strani soglašate z njihovo uporabo.